Medlemsskab

Sådan bliver man medlem

For at blive medlem af foreningen skal man starte med at komme til en informationsaften – også kaldet en introaften.
På denne måde sikrer vi et så fortroligt og trygt rum som muligt, hvor alle er indforståede med vores kultur og kodeks.

På en introaften vil man blive taget godt imod og få en rundvisning i lokalerne, samt blive sat god ind i SMil’s virke og formål. Herefter kan man tage et informeret valg om man har lyst til at blive medlem. I meget sjældne tilfælde kan det ske at man ikke bliver inviteret til at blive medlem, men det er kun i ekstreme tilfælde.

Det er også muligt at opleve SMil på særligt udvalgte dage med et gæstemedlemsskab eller et dagsmedlemsskab.

Næste IntroAFten

No event found!

om medlemsskab

Et medlemskab af SMil Aarhus bliver tilbudt til personer over 18 år, der dyrker kink/BDSM.
For at blive medlem skal man have deltaget i vores informationsaften.

Når man har været til en informationsaften bliver man tilbudt et medlemskab af foreningen. Næste gang du kommer i foreningen, om det er senere samme aften eller en anden aften, skal du således betale kontingent med indmeldelsesgebyr samt depositum for nøglekort.

Det er op til dig hvor mange måneder du betaler kontingent for, men man skal som minimum betale for 3 måneder ad gangen. Ved betaling af kontingent for 12 måneder, fås en måned gratis.

gensidig respekt for andres kinks og leg er i højsædet

her kan man være sig selv

For mange er SMil Aarhus forbundet med en frihed til at udleve en anderledes livsstil end hvad man møder rundt omkring i hverdagen.

I foreningen er der højt til loftet og plads til alle kinks og former for BDSM.
Den rummelighed man møder blandt medlemmerne afspejles i medlemsaftenernes mange facetter, hvor legene varierer i forskellige grader, typer og udtryk.

I interessegrupperne kan man knytte bånd og styrke relationer med andre medlemmer, og her er der tid til at gå i dybden med lige netop det kink eller den slags BDSM, som man går mest op i.

Når man kommer i foreningen, er det gensidig respekt for andres kinks og leg som er i højsædet. Ikke alle leger ens, og netop dét skal der være plads til.

BDSM er individuelt for alle, og her er det vigtigt, at føle man har et fællesskab hvor man passer ind og føler, at man har et sted at høre til.
Et sted, hvor der ikke skæves til hinanden; et sted, hvor gode snakke og dialog er kendetegnet for sammenholdet mellem medlemmerne; et sted, hvor man sparrer med hinanden, hvor der udveksles erfaringer, viden, inspiration og nysgerrighed. 

Dette, føler vi, er essensen af god foreningskultur.

Konkurrencementalitet og udskamning af andres kinks/måder at dyrke BDSM hjælpes vi ad med at sige fra overfor.
Så længe det er mellem samtykkende voksne og indenfor loven skal man kunne tale om det uden fordømmelse i SMil.

Kom med når vi holder "Ny i SMil"

Modtagelse af dig der er Ny i SMil, eller dig der vil vide mere om, hvordan du begår dig i SMil Aarhus

Ny i SMil Aarhus er en frivilligt drevet gruppe, der tager imod Ny medlemmer.

En typisk aften i Ny i SMil vil bestå af et oplæg om de mange grupper og aktiviteter i SMil Aarhus, og en samtaler om hvordan, man som nyt medlem begår sig i SMil Aarhus.

De sociale spilleregler i SMil Aarhus kan være meget forskellige fra det de normer du møder i det omgivende samfund.
Ny i SMil slutter af med at gennemgå, hvordan du bruger lokalerne i den udvidede åbningstid.

Du kan deltage i Ny i SMil hver tredje fredag aften, samme aften som vi har introduktionsaften, når du er blevet medlem.