driften

det er frivillighed og foreningsånd der drifter smil aarhus

Bestyrelsen

Vi har bestyrelsesmøde den første mandag i måneden hver måned.
SMil Aarhus medlemmer er meget velkomne til at deltage og give deres holdninger til kende.

om bestyrelsen

SMil Aarhus ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og består af Forperson, Næstforperson, Kasserer, Sekretær og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er der 3 suppleanter, som ligeledes er valgt af foreningens medlemmer.

Bestyrelsens opgaver er mange og varierede, men generelt er det bestyrelsens opgave at lede og sætte retningen for vores forening, varetage foreningens interesser og sørge for, at SMil Aarhus er en aktiv og velfungerende forening til glæde for alle medlemmerne.

Bestyrelsen mødes den første mandag i hver måned på et ordinært bestyrelsesmøde, hvor der drøftes forskellige anliggender. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, der går ud over vedtægternes rammer, men de kan tage ting til efterretning til en kommende generalforsamling, hvor man kan indsende forslag til vedtægtsændringer.

medlemmerne bidrager og bestemmer

Uanset om du er medlem af bestyrelsen eller ej, kan man deltage i de ordinære bestyrelsesmøder eller indsende punkter til dagsordenen. Det kan være alt fra lokaleforbedringer, ønsker til soyamælk i køkkenet, et arrangement, oprettelse af en interessegruppe eller lignende.

Man kan også lægge forslag i vores forslagskasse i baren, de vil blive tage op til slut på bestyrelsesmødet.

De ordinære bestyrelsesmøder er en rigtig god mulighed for at få indflydelse og indblik i det store arbejde, der ligger i at drive vores forening. Selv hvis man ikke har noget på hjerte, er man velkommen til at komme og lytte med og give sin mening eller holdning til et punkt til kende. Man har ingen indflydelse på beslutninger, men måske kan man have et godt perspektiv eller syn på en sag, der kan være med til at hjælpe bestyrelsen med at træffe en velovervejet beslutning.

Hvis man, som medlem, ønsker at få et punkt behandlet, er det nødvendigt, at man kontakter sekretaren@smilaarhus.dk i god tid inden et fastlagt bestyrelsesmøde for at det kan komme på dagsordenen.

Sådan bliver du en del af bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Alle gyldige medlemmer af SMil Aarhus med minimum 6 måneder kontinuerligt medlemskab, kan stille op til valg til bestyrelsen.

Pladserne i bestyrelsen overlapper hinanden, så nogle kun sidder i ét år ad gangen, mens andre sidder i to, ligesom det varierer alt efter om man bliver valgt i et lige eller ulige årstal. 

Dette gøres så der altid sidder nogen, der har været med til at tage beslutninger eller behandle emner indenfor det seneste stykke tid, og derfor er sat ind i hvad der er sket på det seneste i foreningen.

Bargruppen

Det er bartenderen, der: 

… åbner og lukker foreningen til medlemsaftener.

… kan forny medlemskab og lignende. 

… må åbne hoveddøren når det ringer på.

… er tryghedsperson man kan gå til, hvis man oplever noget i lokalerne der bekymrer en.

… støtter medlemmerne i at overholde foreningens regler og normer.

Bartenderen er den eneste der må gribe ind i en leg eller åbne en lukket dør.
(Bliver der råbt ‘CIRKUS’ uden legen bliver stoppet må alle gribe ind, ligesom livsfarlig leg skal forhindres af alle.)

bartenderens rolle

Bartenderen er med til at sikre den gode stemning og de rette forhold for en god medlemsaften. De har hjemmel til at bede høj samtale blive dæmpet, så de legende i det åbne rum ikke bliver forstyrret af det. Det er også bartenderen, der står for at styre musik og lys på medlemsaftener.

Bartenderen har ansvaret for sikkerheden i lokalerne på en medlemsaften. De har magt til at bryde ind og stoppe leg, hvis der bliver set noget uforsvarligt, eller åbne en lukket dør. Er du i tvivl om du skal gribe ind i en situation, bedes du gå til bartenderen. Oftest er det ikke nødvendigt fordi vores medlemmer er gode til at passe på hinanden og sig selv når de leger selvom det nogle gange ikke ser sådan ud.

Bartenderen er ikke en tjener, så husk at rydde op efter dig selv, smid skrald ud, bær kopper, glas og dåser op i baren når du er færdig med at bruge dem. Sådan hjælper vi hinanden i foreningen.

Sådan bliver du en del af bargruppen

Ved at kontakte barpersonalet med ønske om at starte i bargruppen, tager man første skridt ind i en af de centrale driftsgrupper i foreningen. Som bartender får man rabat på sit medlemskab, du møder nye og gamle medlemmer og er med til at sikre, at medlemsaftnerne kører rundt. Der er desuden en årlig sommerfest, der arrangeres internt i gruppen.

For at blive en del af bargruppen, skal man have været medlem i SMil i 1 år, og kunne varetage ansvaret, der følger med opgaven. Alle kan blive bartender, ung eller gammel, dominant eller submissiv eller andet. Det forventes at man kan tage en barvagt minimum hver 2. måned, gerne oftere, efter behov.

rengørings­gruppen

Rengøring i foreningen

Foreningen drives af frivillige, og det er ligeledes vores opgave at stå for rengøringen og vedligeholdelse af lokalerne. Til det har vi en super engageret rengøringsgruppe, der har ansvaret for at støvsuge og gøre rent. 

Rengøringsgruppen gør rent hver mandag, og hver 3. måned er der hovedrengøring i lokalerne.

Rengøringsgruppen er her ikke for at gøre rent efter leg eller hænge legetøjet på plads. De skal bruge deres tid på at støvsuge, gøre badeværelserne rene og de andre opgaver, der hører til deres funktion.

Så selvom vi har nogen, der sørger for at foreningen stråler når vi kommer, så er det stadig alles ansvar at hjælpe med at gøre en indsats for at lokalerne er indbydende og lækre, til de næste, der kommer og skal bruge dem.

Ansvar i udvidet åbningstid

I udvidet åbningstid er det ens eget ansvar at støvsuge, hvis man f.eks. smadrer et glas eller en kop, ligesom man tømmer en fyldt opvasker og sætter beskidt service i opvaskeren eller tørrer op hvis man spilder mad eller drikkevarer.

Er du i tvivl om hvor du finder støvsugeren eller karklude, så spørg en bartender.

Vi hjælper hinanden med at hjælpes ad

Sådan bliver du en del af rengøringen

Man bliver en del af rengøringen ved at kontakte tovholderen af gruppen eller henvende sig i baren eller på mail til sekretaren@smilaarhus.dk.

Når man er en del af rengøringsgruppen får man rabat på sit medlemskab og man bliver en del af en af foreningens vigtigste grupper. 

Gruppen er fleksibel og man aftaler internt hvilke dage man gør rent. Der er et godt sammenhold og man får et værdigt ansvar for lokalerne.

 

Intro­gruppen

før du bliver medlem

For at blive medlem af SMil Aarhus er det et krav, at man først deltager i en af vores introaftener.

Vi holder introaften på fredage ca. hver tredje uge og datoerne kan findes i vores kalender.

Deltagelse i introaften kræver ingen tilmelding på forhånd, men der er vigtigt at være med fra start kl. 18.30.

EN GOD MODTAGELSE

Introgruppen i SMil Aarhus består af erfarne, frivillige og meget imødekommende medlemmer, som afholder introduktioner for nye medlemmer.

Det kan være en spændende og måske lidt nervepirrende oplevelse at deltage i en introaften, men vi vil gøre alt hvad vi kan, for at svare på spørgsmål og gøre det første besøg i SMil Aarhus til en god oplevelse.