Husorden

1. MEDLEMSKAB OG ADGANG

SMil Aarhus er en frivillig drevet forening af og for personer med interesse for BDSM.
Alt praktisk og administrativt arbejde udføres frivilligt af foreningens medlemmer og vi vægter fællesskabet højt.

Aldersgrænse

Kun personer der er fyldt 18 år kan blive medlem af SMil Aarhus og komme i SMils lokaler.

Hvad vi ikke kan acceptere

Foreningen tager stærkt afstand fra enhver form for pædofili, vold og overgreb.

Enhver form for sympati for pædofili og ulovligheder vil straks medføre, at man bliver ekskluderet.

Diskretion

Når du melder dig ind i foreningen eller deltager i et arrangement som gæst, påtager du dig en livslang diskretion i forhold til det, som du ser, hører og oplever.

I foreningen er medlemmerne kendt ved deres fornavn og de to første bogstaver i efternavnet. Alternativt kan et selvvalgt kaldenavn anvendes ved indmeldelse.

Som medlem styrer man selv hvilke personlige oplysninger der ønskes delt ud til specifikke medlemmer.

Det medlem, der får personlige oplysninger af et andet medlem, er forpligtet til aldrig at give disse videre – heller ikke til andre medlemmer.

Man taler ikke om, hvad der er foregået på en medlemsaften og dette gælder både på andre medlemsaftener og uden for foreningen.

Hvis man møder et andet medlem på gaden, hilser/kontakter man kun på personen, hvis der er sikkerhed for, at der er en aftale og det er i orden, og det gøres i så fald diskret.

Foreningens kartoteksfører vil, i forbindelse med sit hverv, være bekendt med medlemmers fulde navn, fødselsdato, postnummer og e-mail adresse.
Disse oplysninger behandles naturligvis fortroligt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt GDPR.

Du må gerne fortælle om dine oplevelser, men du må ikke fortælle personafslørende oplysninger

2. AKTIVITETER OG LEG

BDSM er aktiviteter, leg og/eller sex mellem ligeværdige og enige voksne mennesker.

Seksuelle aktiviteter

Alle former for seksuel aktivitet, der er tilladt indenfor den danske lovgivning, accepteres af foreningen.

Vi fordømmer ikke andres leg. 

Vores vådrum er indrettet, så det er velegnet til at lege med urin. Af praktiske årsager er det dog ikke tilladt at lege med afføring i foreningens lokaler.

Sikkerhed

Sikkerhed er meget vigtigt for os. Det er altid sadisten/toppen/den dominerende, der har det fulde ansvar for den fysiske sikkerhed. Samtidig er det vigtigt at masochisten/bunden/den submissive er risikoinformeret.

Hvis man er i tvivl om, hvordan et redskab eller en rekvisit virker eller bruges, er det den der bruger redskabet’s ansvar at undersøge det, inden en leg begynder.

Foreningens medlemmer er generelt åbne og villige til at lære fra sig, og et spørgsmål om sikkerhed vil altid blive taget alvorligt.
Der er ofte også mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, hvor undervisning og vejledning er i fokus.

Vores fælles stopord

I foreningen har vi et fælles stopord som er ‘CIRKUS’.

Stopordet skal altid respekteres og kan ikke tilsidesættes, uanset hvilke aftaler der ellers er indgået.
(I er meget velkomne til også at have egne stopord og stoptegn, men CIRKUS er et fælles stopord)

Hvis stopordet bliver brugt, er der pligt til øjeblikkeligt at afbryde legen og straks tage kontakt til sin partner.
Sker dette ikke, er det alle tilstedeværende medlemmers pligt øjeblikkeligt at gribe ind og sørge for, at legen bliver stoppet.

'CIRKUS' ER DET INTERNATIONALE stopord/safeword

Respekt for andres leg

I foreningen har vi en klar forventning om, at der altid vises respekt for andre og andres leg. Dette indebærer bl.a., at man ikke blander sig i en leg mellem andre, medmindre der er en klar aftale om det på forhånd.
Det er også vigtigt at dæmpe snakken i loungen når der leges i det åbne rum.

Oplever man en leg, som man ikke finder sikkerhedsmæssig i orden, må man ikke afbryde den.
I stedet kan bartenderen altid gøres opmærksom på bekymringen. Er der ikke bartender den aften, kan man dele sin bekymring med den arrangementsansvarlige.

Ser du noget, der går over dine egne grænser, så kig væk, eller gå et andet sted hen. Legen har altid førsteprioritet og det er aldrig de legende parters ansvar at tage hensyn.

3. LOKALERNE

Her er hvad dørene symboliserer hos os.

En lukket dør

Er en dør lukket ind til et af rummene, skal den betragtes som låst. Der er som udgangspunkt ikke nogen tidsmæssig begrænsning på, hvor længe man kan optage et rum og de kan ligeledes ikke reserveres.

Bank aldrig på en lukket dør og tag ikke i håndtaget eller gå ind. Kun en bartender kan gøre dette hvis der er tvivl om der overhovedet er nogen derinde.

ÅBEN med kæde for

Er døren åben med en kæde sat for, skal rummet stadig betragtes som lukket, men man er dog velkommen til at kigge ind uden at forstyrre legen.

Det er respektfuldt, at man ikke stiller sig direkte op af kæden. Giv dem i rummet lidt plads og forvent ikke at blive inviteret ind.

åben dør

Er der nogen der leger i rummet uden kæden for skal man være ekstra diskret hvis man kigger ind. 

Er der ikke nogen inde i rummet, betyder en åben dør, at man er velkommen til at gå ind og evt. starte sin egen leg i rummet.

Det er vigtigt at huske at lade døren stå åben, når man er færdig med at bruge et rum.

Hygiejne

Hygiejne er vigtigt og det er et fælles ansvar at holde foreningens lokaler, møbler og redskaber rene og pæne. I lokalerne findes der diverse rengørings- og hygiejneartikler, som skal benyttes når man er færdig med en aktivitet.

Alle møbler, måtter og redskaber skal sprittes og tørres af efter brug og gulvet i vådrummet skal ligeledes efterlades i pæn og ren stand.

Det er kun tilladt at lege med voks, hvis afdækning selv medbringes og der er fuldt afdækket hvor legen foregår.

Vi har gode bademuligheder og man medbringer selv sæbe og håndklæde. Alternativt kan der lejes et håndklæde af foreningen.

ansvar i og for lokalerne

På medlemsaftener er det bartenderen, der åbner og lukker foreningens lokaler. 

På medlemsaftener er det altid bartenderen, der har det overordnede ansvar indenfor rammerne af foreningens husorden og anvisninger skal altid følges.

Bartenderen er den eneste, der må gribe ind i en leg eller åbne en lukket dør.
(Bliver der råbt ‘CIRKUS’ uden legen bliver stoppet, af partneren til den der siger stopordet, må alle gribe ind.)

Til øvrige arrangementer og events uden bartender, vil det være de enkelte arrangørers ansvar at åbne, lukke og oprydde lokalerne, samt have det overordnede ansvar i arrangementets varighed

I tilfælde af, at medlemmer ønsker at blive i lokalerne efter et arrangement slutter, gælder de almindelige retningslinjer for udvidet åbningstid herefter.

Det er et fælles ansvar, at opvaskemaskinen bliver fyldt og tømt, og at møblerne står pænt, når man er færdig med at bruge dem, også når der er bartender.

vi har et fælles ansvar — hjælp til, så her er rart at være

DRESSCODE

I SMil Aarhus har vi en dresscode, som skal følges på medlemsaftener og øvrige events hvor det er angivet, at den er gældende.
Dresscoden er lavet af bestyrelsen i samarbejde med medlemmerne. 

Vores dresscode er: Stilfuld, sexet, kinky og/eller fetishpræget påklædning.

Dresscode er med til at sætte og fremme stemningen i foreningen og det værdsættes altid, at medlemmerne gør noget ud af det.

Det er altid bartenderens opgave at vurdere om dresscode er overholdt.

Der er ikke dresscode i udvidet åbningstid. Vær opmærksom på at dresscode kan variere til arrangementer. 

Ankomst og afgang

Vi har et rigtigt godt forhold til vores naboer, som vi ønsker at bevare. Derfor skal medlemmer være sobert klædt på ved ankomst til og afgang fra foreningens lokaler, samt rygning i gården.

Alternativt er der mulighed for at klæde om til dresscode i foreningens garderobe.

Umiddelbart efter evt. omklædning er det på medlemsaftenener og øvrige arrangementer medlemmernes eget ansvar at gå direkte i baren og fremvise et gyldigt medlemskort til den bartenderen eller de(n) ansvarlige for arrangementet.

De sidste medlemmer, der forlader lokalerne, har altid ansvaret for at slukke lys og musik, samt lukke fordøren og døren i gården.

Udvidet åbningstid

Som medlem af SMil Aarhus kan man med sit nøglekort lukke sin ind i lokalerne og benytte dem til leg og hygge i udvidet åbningstid. Det er ikke muligt at reservere lokalerne og der skal som altid tages hensyn til andre medlemmer.

Der er ikke mulighed for udvidet åbningstid på mandage og på hverdage i tidsrummet 07-17.

Tjek desuden altid kalenderen på hjemmesiden for arrangementer, som har fortrinsret.
Lokalerne skal altid forlades en time inden evt. arrangementer, da bartendere og arrangementsholdere skal have tid og plads til at åbne.

På tidspunkter med udvidet åbningstid er der ingen med det overordnede ansvar til stede, og det er derfor de enkelte medlemmers eget ansvar, at tingene forgår i henhold til husordenen og at der ryddes pænt op og lukkes og slukkes ved afgang.

Det er pga. brandsikkerhed ikke tilladt at overnatte i lokalerne.

4. TELEFONER OG FOTOS

Mobiltelefoner

Af hensyn til både diskretion, privatliv og stemningen i foreningen er brug af mobiltelefoner ikke tilladt i lokalerne. Dette gælder altid – på medlemsaftener, ved arrangementer og i udvidet åbningstid mm.

Mobiltelefoner skal opbevares i garderoben og enten være slukkede eller på lydløs og uden vibration. Ved betaling med MobilePay skal dette ligeledes altid foregå i garderoben.

Smartwatches

Smartwatches kan også være forstyrrende og skal derfor ligeledes opbevares i garderoben.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give medlemmer dispensation fra denne regel, men dette skal afklares og godkendes på forhånd.
Nogle af vores medlemmer bruger smartwatch af sundhedsmæssige årsager. I disse godkendte tilfælde skal de være indstillet til ikke at lyse op og ikke optage og ringe. 

Foto / kameraer

Fotografering, kamera og lignende udstyr er ikke tilladt i lokalerne. Fotografering er dog tilladt i de lukkede legerum bag en helt lukket dør, hvis alle tilstedeværende i rummet har givet samtykke. Transport af kamera gennem lokalerne skal altid ske i en lukket taske.

Optagning / fotografering / nogen form for dokumentation må kun ske med samtykke fra alle parter

5. PRAKTISK

Rygning

Rygning er ikke tilladt i foreningens lokaler, men kan foregå i gården udenfor i diskret påklædning og med hensyn til naboerne.

Alkohol og beruselse

Man kan nyde forskellige drikkevarer i foreningen.

Det er ikke tilladt at være fuld i foreningen – beruselse og SM/hård sex hører ikke sammen.
Er du beruset, vil du blive bedt om at forlade foreningens lokaler.

EUFORISERENDE STOFFER

Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af nogle former for euforiserende stoffer i foreningen og det er bortvisningsgrund, hvis dette forbud overtrædes.